32. Wyciąg silos odciąg trocin z odpylaczem

Wyciąg do trocin z odpylaczem.

Posiada dwa pojemniki metalowe do automatycznego zsypu i opróżniania trocin.

Dane techniczne:

Moca silnika:

Moc poboru powietrza z maszyn:

Cena: 10 000 zł

kontakt: 601 68 40 68 Marek Malinowski